تورهای قونیه – تور قونیه و تورهای ترکیبی قونیه

مجری مستقیم تورهای قونیه

تورهای قونیه

5%
تور قونیه و آنتالیا و کاپادوکیا نوروز 98
Konya, Turkey
10 شب و 11 روز

$6.760.600,00 $6.422.570,00

10%
تور نمایشگاه کشاورزی قونیه ترکیه
قونیه، Konya, Turkey
4 شب و 5 روز اقامت

$5.020.400,00 $4.518.360,00

3%
تور قونیه نوروز 98 پرواز مستقیم ترکیش
قونیه، Konya, Turkey
6 شب و 7 روز

$3.846.150,00 $3.730.765,50