تورهای قونیه – تور قونیه و تورهای ترکیبی قونیه

مجری مستقیم تورهای قونیه

تورهای قونیه

10%
تور قونیه و آنتالیا و کاپادوکیا نوروز 98
Konya, Turkey
10 شب و 11 روز

$5.990.600,00 $5.391.540,00

10%
تور نمایشگاه کشاورزی قونیه ترکیه
قونیه، Konya, Turkey
4 شب و 5 روز اقامت

$5.174.400,00 $4.656.960,00

تور قونیه آذر 97 پرواز مستقیم
قونیه، Konya, Turkey
5 روزه / 6 روزه

$1.151.150,00