تورهای قونیه – تور قونیه و تورهای ترکیبی قونیه

مجری مستقیم تورهای قونیه

تورهای قونیه

10%
تور قونیه و آنتالیا و کاپادوکیا نوروز 98
Konya, Turkey
10 شب و 11 روز

€7.780.000 €7.002.000

10%
تور نمایشگاه کشاورزی قونیه ترکیه
قونیه، Konya, Turkey
4 شب و 5 روز اقامت

€6.720.000 €6.048.000

تور قونیه آذر 97 پرواز مستقیم
قونیه، Konya, Turkey
5 روزه / 6 روزه

€1.495.000