تورهای قونیه – تور قونیه و تورهای ترکیبی قونیه

مجری مستقیم تورهای قونیه

تورهای قونیه

5%
تور قونیه و آنتالیا و کاپادوکیا نوروز 98
Konya, Turkey
10 شب و 11 روز

€8.780.000 €8.341.000

10%
تور نمایشگاه کشاورزی قونیه ترکیه
قونیه، Konya, Turkey
4 شب و 5 روز اقامت

€6.520.000 €5.868.000

3%
تور قونیه نوروز 98 پرواز مستقیم ترکیش
قونیه، Konya, Turkey
6 شب و 7 روز

€4.995.000 €4.845.150