تورهای قونیه – تور قونیه و تورهای ترکیبی قونیه

مجری مستقیم تورهای قونیه

تورهای قونیه

تور استانبول کاپادوکیا قونیه
Konya, Turkey
7 شب و 8 روز

999.000.000 تومان

تور قونیه
قونیه، Konya, Turkey
از 3 شب تا 10 شب

5.395.000 تومان