تورهای قونیه – تور قونیه و تورهای ترکیبی قونیه

مجری مستقیم تورهای قونیه

تورهای قونیه

تور استانبول کاپادوکیا قونیه
Konya, Turkey
5 شب و 6 روز

999.000.000 تومان

10%
تور نمایشگاه کشاورزی قونیه ترکیه
قونیه، Konya, Turkey
4 شب و 5 روز اقامت

6.520.000 تومان 5.868.000 تومان

تور قونیه
قونیه، Konya, Turkey
از 3 شب تا 10 شب

5.395.000 تومان