تورهای قونیه – تور قونیه و تورهای ترکیبی قونیه

مجری مستقیم تورهای قونیه

تورهای قونیه

تور قونیه آذر 98 با پرواز مستقیم ترکیش
قونیه، Konya, Turkey
4 شب و 5 روز

5.960.000 تومان 5.662.000 تومان

تور قونیه آذر 98 پرواز ماهان
قونیه، Konya, Turkey
4 شب و 5 شب

4.490.000 تومان

تور قونیه و آنتالیا و کاپادوکیا
Konya, Turkey
10 شب و 11 روز

0 تومان

تور استانبول کاپادوکیا قونیه
Konya, Turkey
7 شب و 8 روز

9.990.000 تومان

تور زمینی قونیه 98
Konya, Turkey
4 شب و 5 روز

2.690.000 تومان