تورهای قونیه – تور قونیه و تورهای ترکیبی قونیه

مجری مستقیم تورهای قونیه

تورهای قونیه

3%
تور قونیه و آنتالیا و کاپادوکیا نوروز 98
Konya, Turkey
10 شب و 11 روز

7.780.000 تومان 7.546.600 تومان

10%
تور نمایشگاه کشاورزی قونیه ترکیه
قونیه، Konya, Turkey
4 شب و 5 روز اقامت

6.520.000 تومان 5.868.000 تومان

3%
تور قونیه نوروز 98 پرواز مستقیم ترکیش
قونیه، Konya, Turkey
6 شب و 7 روز

4.995.000 تومان 4.845.150 تومان