تورهای قونیه – تور قونیه و تورهای ترکیبی قونیه

مجری مستقیم تورهای قونیه

تورهای قونیه

تور زمینی قونیه 97
Konya, Turkey
هشت روزه و 10 روزه

2.990.000 تومان

تور قونیه آذر 97 پرواز مستقیم 5 روزه
قونیه، Konya, Turkey
4 شب و 5 روز اقامت

5.390.000 تومان