مقاصد پر طرفدار

تورهای محبوب و پرطرفدار

تور بلاروس – 7 روزه
Belarus
6 شب و 7 روز

€10.100.000

تور مجارستان جمهوری چک اتریش تابستان 98 – 8 روزه
Budapest, Hungary
7 شب و 8 روز

€28.600.000 €27.170.000

تور سوئیس بهار 98 – 5 روزه
Lausanne, Switzerland
4 شب و 5 روز

€9.990.000

تور سوئیس بهار 98 – 5 روزه
Basel, Switzerland
4 شب و 5 روز

€11.590.000

تور سوئیس ایتالیا بهار 98 – 5 روزه
Lugano, Switzerland
4 شب و 5 روز

€11.090.000

تور مجارستان تابستان 98 – 5 روزه
Budapest, Hungary
4 شب و 5 روز

€11.990.000

تور کانادا تابستان 98 – 9 روزه
Canada
8 شب و 9 روز

€39.900.000

تور کانادا تابستان 98 – 15 روزه
Canada
14 شب و 15 روز

€97.860.000

تور استرالیا – تابستان 98
Australia
10 شب و 11 روز

€53.200.000

تور سوئیس – تور لوزان زوریخ – تابستان 98
Lausanne, Switzerland
5 شب و 6 روز

€17.690.000

تور لوگانو تابستان 98
Lugano, Switzerland
4 شب و 5 روز

€12.590.000

تور زوریخ تابستان 98 – تور سوئیس زوریخ
Zürich, Switzerland
4 شب و 5 روز

€12.590.000

تور مجارستان ایتالیا فرانسه تابستان 98
Budapest, Hungary
9 شب و 10 روز

€33.390.000

تور مجارستان اسپانیا هلند تابستان 98
Budapest, Hungary
8 شب و 9 روز

€31.500.000