مقاصد پر طرفدار

تورهای محبوب و پرطرفدار

تور ایتالیا تابستان 98 – 9 روزه
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
8 شب و 9 روز

€12.190.000

تور ایتالیا تابستان 98 – 8 روزه
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
7 شب و 8 روز

€13.480.000

تور اسپانیا هلند – تابستان 98 – 9 روزه
Barcelona, Spain
8 شب و 9 روز

€20.490.000

تور سوئیس تابستان 98 – 5 روزه
Zürich, Switzerland
4 شب و 5 روز

€10.690.000

تور ایتالیا تابستان 98 – 4 روزه
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
3 شب و 4 روز

€6.790.000

تور بلاروس – 7 روزه
Belarus
6 شب و 7 روز

€9.390.000

تور سوئیس تابستان 98 – 5 روزه
Lausanne, Switzerland
4 شب و 5 روز

€10.790.000

تور بازدید از دانشگاه پلی تکنیک لوزان
Lausanne, Switzerland
4 شب و 5 روز

€17.880.000

تور مجارستان تابستان 98 – 5 روزه
Budapest, Hungary
4 شب و 5 روز

€17.390.000

تور مجارستان اسپانیا – 9 روزه
Budapest, Hungary
8 شب و 9 روز

€22.690.000

تور کانادا تابستان 98 – 9 روزه
Canada
8 شب و 9 روز

€39.900.000

تور کانادا تابستان 98 – 15 روزه
Canada
14 شب و 15 روز

€97.860.000

تور بارسلونا تابستان 98 – 8 روزه
Barcelona, Spain
7 شب و 8 روز

€18.990.000

تور استرالیا – تابستان 98
Australia
10 شب و 11 روز

€53.200.000

تور سوئیس – تور لوزان زوریخ – تابستان 98
Lausanne, Switzerland
5 شب و 6 روز

€17.690.000