مقاصد پر طرفدار

تورهای محبوب و پرطرفدار

تور مجارستان جمهوری چک آلمان بهار 98 – 10 روزه
Budapest, Hungary
9 شب و 10 روز

24.090.000 تومان

تور سوئیس بهار 98 – 5 روزه
Lausanne, Switzerland
4 شب و 5 روز

9.990.000 تومان

تور سوئیس بهار 98 – 5 روزه
Basel, Switzerland
4 شب و 5 روز

11.590.000 تومان

تور سوئیس اسپانیا بهار 98 – 7 روزه
Lausanne, Switzerland
6 شب و 7 روز

17.490.000 تومان

تور سوئیس ایتالیا بهار 98 – 5 روزه
Lugano, Switzerland
4 شب و 5 روز

11.090.000 تومان

تور مجارستان بهار 98 – 5 روزه
Budapest, Hungary
4 شب و 5 روز

11.990.000 تومان

تور مجارستان بهار 98 – 5 روزه
Budapest, Hungary
4 شب و 5 روز

10.990.000 تومان

تور کانادا تابستان 98 – 9 روزه
Canada
8 شب و 9 روز

39.900.000 تومان

تور کانادا تابستان 98 – 15 روزه
Canada
14 شب و 15 روز

97.860.000 تومان

تور استرالیا – تابستان 98
Australia
10 شب و 11 روز

53.200.000 تومان

تور سوئیس – تور لوزان زوریخ – بهار 98
Lausanne, Switzerland
5 شب و 6 روز

12.690.000 تومان

10%
تور نمایشگاه کشاورزی قونیه ترکیه
قونیه، Konya, Turkey
4 شب و 5 روز اقامت

6.520.000 تومان 5.868.000 تومان

تور ژاپن
Japan

0 تومان

تور انگلستان – تور لندن
7 شب و 8روز

35.000.000 تومان

15%
تور آنتالیا تابستان 98
Antalya, Turkey
6 شب و 9 شب

7.990.000 تومان 6.791.500 تومان