مقاصد پر طرفدار

تورهای محبوب و پرطرفدار

تور قونیه آذر 98 با پرواز مستقیم ترکیش
قونیه، Konya, Turkey
4 شب و 5 روز

5.960.000 تومان 5.662.000 تومان

تور اتریش آلمان سوئیس – پاییز 98
Austria, Vienna
8 شب و 9 روز

24.690.000 تومان

تور مجارستان اتریش پاییز 98 – 5 روزه
Budapest, Hungary
4 شب و 5 روز

13.430.000 تومان

تور اتریش پاییز 98 – 5 روزه
Vienna, Austria
4 شب و 5 روز

14.750.000 تومان

تور فرانسه هلند – پاییز 98 – 8 روزه
Paris, France
6 شب و 7 روز

23.400.000 تومان

تور مجارستان و فرانسه زمستان 98
Budapest, Hungary
6 شب و7 روز

23.790.000 تومان

تور مجارستان ایتالیا فرانسه پاییز 98
Budapest, Hungary
9 شب و 10 روز

26.400.000 تومان

تور قونیه آذر 98 پرواز ماهان
قونیه، Konya, Turkey
4 شب و 5 شب

4.490.000 تومان

تور قونیه و آنتالیا و کاپادوکیا
Konya, Turkey
10 شب و 11 روز

0 تومان

تور سوئیس ایتالیا نوروز 99 – 7 روزه
Lugano, Switzerland
6 شب و 7 روز

13.890.000 تومان