مقاصد پر طرفدار

تورهای محبوب و پرطرفدار

تور قونیه آذر 98 با پرواز مستقیم ترک
قونیه، Konya, Turkey
4 شب و 5 روز

3.960.000 تومان

تور سوئیس ایتالیا – نوروز 99
Lausanne, Switzerland
6 شب و 7 روز

21.590.000 تومان

تور سوئیس فرانسه هلند نوروز 99
Lausanne, Switzerland
8 شب و 9 روز

27.790.000 تومان

تور سوئیس اسپانیا نوروز 99 – 7 روزه
Lugano, Switzerland
7 شب و 8 روز

19.890.000 تومان

تور سوئیس فرانسه اتریش نوروز 99
Lausanne, Switzerland
8 شب و 9 روز

23.090.000 تومان

تور سوئیس اتریش مجارستان نوروز 99
Zürich, Switzerland
9 شب و 10 روز

18.990.000 تومان

تور سوئیس فرانسه – نوروز 99
Lausanne, Switzerland
6 شب و 7 روز

17.825.000 تومان

تور لوگانو زمستان 98
Lugano, Switzerland
4 شب و 5 روز

10.695.000 تومان

تور سوئیس آلمان نوروز 99
Zürich, Switzerland
6 شب و 7 روز

15.345.000 تومان

تور سوئیس هلند – زمستان 98
Zürich, Switzerland
6 شب و 7 روز

19.375.000 تومان

تور سوئیس – تور لوزان زوریخ – زمستان 98
Lausanne, Switzerland
5 شب و 6 روز

13.795.000 تومان

تور اسکی سوئیس زمستان 98 – 6 روزه
Lausanne, Switzerland
5 شب و 6 روز

15.345.000 تومان