مقاصد پر طرفدار

تورهای محبوب و پرطرفدار

تور ایتالیا تابستان 98 – 9 روزه
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
8 شب و 9 روز

12.190.000 تومان

تور ایتالیا تابستان 98 – 8 روزه
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
7 شب و 8 روز

13.480.000 تومان

تور اسپانیا هلند – تابستان 98 – 9 روزه
Barcelona, Spain
8 شب و 9 روز

20.490.000 تومان

تور ایتالیا تابستان 98 – 4 روزه
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
3 شب و 4 روز

6.790.000 تومان

تور بلاروس – 7 روزه
Belarus
6 شب و 7 روز

9.390.000 تومان

تور سوئیس تابستان 98 – 5 روزه
Lausanne, Switzerland
4 شب و 5 روز

10.790.000 تومان

تور بازدید از دانشگاه پلی تکنیک لوزان
Lausanne, Switzerland
4 شب و 5 روز

17.880.000 تومان

تور اسپانیا سوئیس ایتالیا تابستان 98 – 9 روزه
Barcelona, Spain
8 شب و 9 روز

24.690.000 تومان

تور مجارستان تابستان 98 – 5 روزه
Budapest, Hungary
4 شب و 5 روز

18.390.000 تومان

تور مجارستان اسپانیا – 9 روزه
Budapest, Hungary
8 شب و 9 روز

22.690.000 تومان

تور کانادا تابستان 98 – 15 روزه
Canada
14 شب و 15 روز

97.860.000 تومان

تور بارسلونا تابستان 98 – 8 روزه
Barcelona, Spain
7 شب و 8 روز

18.990.000 تومان

تور استرالیا – تابستان 98
Australia
10 شب و 11 روز

53.200.000 تومان

تور سوئیس – تور لوزان زوریخ – تابستان 98
Lausanne, Switzerland
5 شب و 6 روز

17.690.000 تومان

تور لوگانو تابستان 98
Lugano, Switzerland
4 شب و 5 روز

12.590.000 تومان

تور زوریخ تابستان 98 – تور سوئیس زوریخ
Zürich, Switzerland
4 شب و 5 روز

14.290.000 تومان