مقاصد پر طرفدار

تورهای محبوب و پرطرفدار

تور بلاروس – 7 روزه
Belarus
6 شب و 7 روز

10.100.000 تومان

تور سوئیس تابستان 98 – 5 روزه
Lausanne, Switzerland
4 شب و 5 روز

10.790.000 تومان

تور اسپانیا سوئیس ایتالیا تابستان 98 – 9 روزه
Barcelona, Spain
8 شب و 9 روز

24.690.000 تومان

تور مجارستان تابستان 98 – 5 روزه
Budapest, Hungary
4 شب و 5 روز

17.390.000 تومان

تور کانادا تابستان 98 – 9 روزه
Canada
8 شب و 9 روز

39.900.000 تومان

تور کانادا تابستان 98 – 15 روزه
Canada
14 شب و 15 روز

97.860.000 تومان

تور استرالیا – تابستان 98
Australia
10 شب و 11 روز

53.200.000 تومان

تور سوئیس – تور لوزان زوریخ – تابستان 98
Lausanne, Switzerland
5 شب و 6 روز

17.690.000 تومان

تور لوگانو تابستان 98
Lugano, Switzerland
4 شب و 5 روز

12.590.000 تومان

تور سوئیس فرانسه تابستان 98
Lugano, Switzerland
6 شب و7 روز

19.090.000 تومان

تور زوریخ تابستان 98 – تور سوئیس زوریخ
Zürich, Switzerland
4 شب و 5 روز

14.290.000 تومان

تور سوئیس هلند – تابستان 98
Lugano, Switzerland
5 شب و 6 روز

18.490.000 تومان

تور مجارستان چک اتریش تابستان 98
Budapest, Hungary
7 شب و 8 روز

26.600.000 تومان

تور آفریقای جنوبی 13 روزه – تابستان 98
South Africa
12 شب و 13 روز

33.800.000 تومان

تور انگلستان – تور لندن
7 شب و 8روز

35.000.000 تومان