تور تایلند – ساموئی

 

 رز سفید برگزار کننده -تور تایلند – پاتایا – ساموئی – پوکت – جزیره ی جیمز باند

 

تاریخ حرکت  ویژه دسامبر
مدت اقامت ۷ شب و ۸ روز
موارد تحت پوشش
    پرواز رفت و برگشت ماهان
    ترانسفر فرودگاهی
    اقامت در هتل همراه با صبحانه
    بیمه مسافرتی
    یک گشت شهری همراه با ناهار
    راهنمای فارسی زبان
موارد به عهده مسافر
    مسئولیت کنترل پاسپورت ( پاسپورت به همراه ۷ ماه اعتبار)

تور تایلند
تور تایلند

 

CHD N.B CHD W.B SGL DBL TYPE GRADE HOTEL
۳.۰۶۵.۰۰۰ ۳.۳۶۵.۰۰۰ ۴.۱۹۵.۰۰۰ ۳.۶۶۵.۰۰۰ SUP STUDIO ۳* SAMUI VERTICOLOR
۳.۰۶۵.۰۰۰ ۳.۳۶۵.۰۰۰ ۴.۱۹۵.۰۰۰ ۳.۶۶۵.۰۰۰ STANDARD ۳* IBIS SAMUI
۳.۰۴۵.۰۰۰ ۳.۴۳۵.۰۰۰ ۴.۳۷۵.۰۰۰ ۳.۷۵۵.۰۰۰ SUP MOUNTINEVIEW ۳* ALOHA RESORT
۳.۱۴۵.۰۰۰ ۳.۵۵۵.۰۰۰ ۴.۶۰۵.۰۰۰ ۳.۸۷۵.۰۰۰ DELUX ROOM ۴* BANBUREE RESORT & SPA
۳.۱۹۵.۰۰۰ ۳.۶۸۵.۰۰۰ ۴.۸۹۵.۰۰۰ ۴.۰۱۵.۰۰۰ FIRST ROOM +۳* FIRST BUNGALOW BEACH RESORT
۳.۲۶۵.۰۰۰ ۳.۸۶۵.۰۰۰ ۵.۳۱۵.۰۰۰ ۴.۲۲۵.۰۰۰ SUP +۳* CHAWENG COVE BEACH RESORT
۳.۲۷۵.۰۰۰ ۳.۸۹۵.۰۰۰ ۵.۳۶۵.۰۰۰ ۴.۲۵۵.۰۰۰ DELUXE ۳* CHABA CHABANA
۳.۳۰۵.۰۰۰ ۳.۹۶۵.۰۰۰ ۵.۵۴۵.۰۰۰ ۴.۳۴۵.۰۰۰ SUP (JACCUZZI) ۵* KANOK BURI
۳.۲۹۵.۰۰۰ ۳.۹۴۵.۰۰۰ ۵.۴۸۵.۰۰۰ ۴.۳۱۵.۰۰۰ DELUXE ۵* PIRIVILEGE SAMUI
۳.۳۹۵.۰۰۰ ۴.۱۸۵.۰۰۰ ۶.۰۱۵.۰۰۰ ۴.۵۷۵.۰۰۰ DELUXE ROOM +۴* SAMUI BURI
۳.۴۴۵.۰۰۰ ۴.۳۱۵.۰۰۰ ۶.۳۱۵.۰۰۰ ۴.۷۲۵.۰۰۰ SLEEP ROOM ۴* OZO CHAWENG
۳.۵۱۵.۰۰۰ ۴.۴۹۵.۰۰۰ ۶.۷۲۵.۰۰۰ ۴.۹۳۵.۰۰۰ GRAND DELUX JACCUZZI ۵* KC OVER WATER
۳.۶۲۵.۰۰۰ ۴.۷۹۵.۰۰۰ ۷.۳۷۵.۰۰۰ ۵.۲۵۵.۰۰۰ SUP GARDEN +۴* AMARI
۳.۶۴۵.۰۰۰ ۴.۸۴۵.۰۰۰ ۷.۴۸۵.۰۰۰ ۵.۳۱۵.۰۰۰  DELUXE ++۴*  BURI RASA CHAWENG
۴.۱۲۵.۰۰۰ ۶.۰۶۵.۰۰۰ ۱۰.۱۹۵.۰۰۰ ۶.۶۶۵.۰۰۰ DELUXE ۵* SALA SAMUI
۴.۴۲۵.۰۰۰ ۶.۸۳۵.۰۰۰ ۱۱.۸۹۵.۰۰۰ ۷.۵۱۵.۰۰۰ RESORT CLASSIC +۵* INTERCONTINENTAL
۵.۷۶۵.۰۰۰ ۱۰.۲۹۵.۰۰۰ ۱۹.۵۹۵.۰۰۰ ۱۱.۳۶۵.۰۰۰ DELUX POOL VILLA +۵* BAYAN TREE SAMUI

 

تور تایلند ساموئی
تور ساموئی
تور ساموئی
تور ساموئی
تور ساموئی
تور ساموئی