تور تایلند – ساموئی

دریافت عکس پکیج

  رز سفید برگزار کننده -تور تایلند – پاتایا – ساموئی – پوکت – جزیره ی جیمز باند

 

تاریخ حرکت      نوروز 97
مدت اقامت     7 شب و 8 روز
موارد تحت پوشش
    پرواز رفت و برگشت بانکوک ماهان
    ترانسفر فرودگاهی
    اقامت در هتل همراه با صبحانه
    بیمه مسافرتی
    یک گشت شهری همراه با ناهار
    پرواز داخلی بانکوک به ساموئی
    راهنمای فارسی زبان
    ویزا 
موارد به عهده مسافر
    مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده درخواست کننده می باشد( پاسپورت به همراه 7 ماه اعتبار)

تور 7 شب اقامت هتل  3 ستاره CAHWENG LAKEVIEW

هر نفر در اطاق دوتخته   6.370.000 تومان 

سینگل  6.970.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.270.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.970.000 تومان 


تور 7 شب اقامت هتل 3 ستاره SAMUI VERTICOLOR

هر نفر در اطاق دوتخته  6.470.000 تومان 

سینگل  7.170.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.370.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.970.000 تومان 


تور تایلند ساموئی – 7 شب اقامت هتل 4 ستاره BANBUREE RESORT & SPA 

هر نفر در اطاق دوتخته 6.670.000 تومان 

سینگل  7.470.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.570.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.070.000 تومان 


تور تایلند ساموئی – 7 شب اقامت هتل 4 ستاره SAMUI ISLAND BEACH RESORT

هر نفر در اطاق دوتخته   6.770.000 تومان 

سینگل  7.770.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.670.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.170.000 تومان 


تور تایلند ساموئی – 7 شب اقامت هتل 4 ستاره IBIS SAMUI

هر نفر در اطاق دوتخته 6.870.000 تومان 

سینگل  7.870.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.770.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.170.000 تومان 


تور تایلند ساموئی – 7 شب اقامت هتل 4 ستاره FIRST BUNGALOW BEACH RESORT 

هر نفر در اطاق دوتخته 4.395.000 تومان 

سینگل  5.295.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 3.395.000  تومان 

کودک 2 تا 5 سال 2.595.000 تومان 


تور تایلند ساموئی – 7 شب اقامت هتل 4 ستاره CHAWENG NOI POOL VILLA

هر نفر در اطاق دوتخته 6.970.000 تومان 

سینگل  8.170.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.870.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.270.000 تومان


تور تایلند ساموئی – 7 شب اقامت هتل 4 ستاره CHAWENG COVE BEACH RESORT

هر نفر در اطاق دوتخته   7.070.000 تومان 

سینگل  8.370.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.970.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.270.000 تومان 


تور تایلند ساموئی – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره WEEKENDER

هر نفر در اطاق دوتخته 7.170.000 تومان

سینگل  8.570.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 7.070.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 6.370.000 تومان


تور تایلند ساموئی – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره CHABA CHABANA

هر نفر در اطاق دوتخته   7.470.000 تومان 

سینگل  8.970.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 7.270.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال  6.470.000 تومان 


تور ساموئی نوروز 97 – ساموئی 7 شب اقامت هتل 5 ستاره KANOK BURI

هر نفر در اطاق دوتخته 7.470.000 تومان 

سینگل  8.170.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 7.370.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.570.000 تومان 


تور ساموئی نوروز 97 – ساموئی 7 شب اقامت هتل 5 ستاره SAMUI BURI

هر نفر در اطاق دوتخته 7.970.000 تومان 

سینگل  10.170.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 7.870.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.770.000 تومان


تور ساموئی نوروز 97 – ساموئی 7 شب اقامت هتل 5 ستاره OZO CHAWENG

هر نفر در اطاق دوتخته   7.970.000 تومان 

سینگل  10.170.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 7.870.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.770.000 تومان 


تور ساموئی نوروز 97 – ساموئی 7 شب اقامت هتل 5 ستاره KC OVER WATER

هر نفر در اطاق دوتخته 8.070.000 تومان 

سینگل  10.370.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 7.970.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.870.000 تومان 


تور ساموئی نوروز 97 – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره AMARI

هر نفر در اطاق دوتخته   8.670.000 تومان 

سینگل  11.570.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 8.570.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 7.170.000 تومان 


تور ساموئی نوروز 97 – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره INTERCONTINENTAL

هر نفر در اطاق دوتخته   10.770.000 تومان 

سینگل  15.770.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 10.670.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 8.170.000 تومان 


تور ساموئی نوروز 97 – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره SALA SAMUI

هر نفر در اطاق دوتخته  10.870.000 تومان 

سینگل  15.870.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 10.770.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 8.170.000 تومان 


تور ساموئی نوروز 97 – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره BAYAN TREE SAMUI

هر نفر در اطاق دوتخته   17.845.000 تومان 

سینگل  29.600.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 17.640.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 11.760.000 تومان 


 

تور تایلند
تور تایلند

 

HOTEL STAR DBL SNG CH-WB CH-NB
CAHWENG LAKEVIEW 3* 6.370.000 6.970.000 6.270.000 5.970.000
SAMUI VERTICOLOR 3* 6.470.000 7.170.000 6.370.000 5.970.000
BANBUREE RESORT & SPA 4* 6.670.000 7.470.000 6.570.000 6.070.000
SAMUI ISLAND BEACH RESORT 4* 6.770.000 7.770.000 6.670.000 6.170.000
IBIS SAMUI 4* 6.870.000 7.870.000 6.770.000 6.170.000
FIRST BUNGALOW BEACH RESORT 4* 6.970.000 8.170.000 6.870.000 6.270.000
CHAWENG NOI POOL VILLA 4* 6.970.000 8.170.000 6.870.000 6.270.000
CHAWENG COVE BEACH RESORT 4* 7.070.000 8.370.000 6.970.000 6.270.000
WEEKENDER 5* 7.170.000 8.570.000 7.070.000 6.370.000
CHABA CHABANA 5* 7.470.000 8.970.000 7.270.000 6.470.000
KANOK BURI 5* 7.470.000 8.170.000 7.370.000 6.570.000
SAMUI BURI 5* 7.970.000 10.170.000 7.870.000 6.770.000
OZO CHAWENG 5* 7.970.000 10.170.000 7.870.000 6.770.000
KC OVER WATER 4* 8.070.000 10.370.000 7.970.000 6.870.000
AMARI 5* 8.670.000 11.570.000 8.570.000 7.170.000
INTERCONTINENTAL 5* 10.770.000 15.770.000 10.670.000 8.170.000
SALA SAMUI 5* 10.870.000 15.870.000 10.770.000 8.170.000
BAYAN TREE SAMUI 5* 17.845.000 29.600.000 17.640.000 11.760.000

 

در صورت پر کردن فرم ثبت نام اولیه از تخفیف بهره مند شوید.

تور تایلند ساموئی
تور ساموئی
تور ساموئی
تور ساموئی
تور ساموئی
تور ساموئی