قیمت تور تایلند – تورپوکت – تور تایلند پوکت – تور پوکت تایلند

قیمت تور تایلند – تورپوکت – تور تایلند پوکت – تور پوکت تایلند

مشاهده سایر تورهای نوروزی تایلند

مشاهده سایر تاریخهای تور نوروزی پوکت

 

تاریخ حرکت       از 17 تا 25 مارچ
مدت اقامت      7 شب و 8 روز
موارد تحت پوشش
    پرواز مستقیم
    ویزا
    ترانسفر فرودگاهی
    اقامت در هتل به همراه صبحانه
    بیمه مسافرتی
    یک گشت شهری
    سیم کارت
موارد به عهده مسافر
    مسئولیت کنترل پاسپورت ( پاسپورت به همراه 7 ماه اعتبار)


تور تایلند پوکت – 7 شب اقامت هتل  4 ستاره ASHLEE PLAZA

هر نفر در اطاق دوتخته   5.693.000 تومان 

سینگل  6.491.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 5.493.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.094.000 تومان 


تور تایلند پوکت – 7 شب اقامت هتل 4 ستاره ARAYA BEACH RESORT

هر نفر در اطاق دوتخته  5.895.000تومان 

سینگل  6.890.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 5.695.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.195.000 تومان 


تور تایلند پوکت – 7 شب اقامت هتل 4 ستاره PATONG RESORT

هر نفر در اطاق دوتخته 5.860.000تومان 

سینگل  6.825.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 5.660.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.178.000 تومان 


تور تایلند پوکت – 7 شب اقامت هتل 4 BAUOMAN RESIDENCE

هر نفر در اطاق دوتخته 5.959.000 تومان 

سینگل  7.025.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 5.760.000تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.227.000 تومان 


تور تایلند پوکت – 7 شب اقامت هتل 4 ستاره SUNSET BEACH

هر نفر در اطاق دوتخته 6.060.000 تومان 

سینگل 7.225.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 5.859.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.279.000 تومان 


تور تایلند پوکت – 7 شب اقامت هتل 4 ستاره IBIS PATONG 

هر نفر در اطاق دوتخته 6.092.000 تومان 

سینگل   7.289.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 5.892.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.293.000 تومان 


تور تایلند پوکت – 7 شب اقامت هتل 4 ستاره FISHERMAN`S HARBOUR

هر نفر در اطاق دوتخته 6.970.000 تومان 

سینگل  8.170.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.870.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.270.000 تومان


تور تایلند پوکت – 7 شب اقامت هتل 4 ستاره NOVOTEL KAMALA BEACH

هر نفر در اطاق دوتخته 6.225.000 تومان 

سینگل  7.555.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.025.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.360.000 تومان 


تور تایلند پوکت – 7 شب اقامت هتل 4 ستاره PHUKET ORCHIR RESORT

هر نفر در اطاق دوتخته 6.259.000 تومان

سینگل  7.622.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.059.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 5.377.000 تومان


قیمت تور تایلند – 7 شب اقامت هتل 4 ستاره SHANAYA BEACH RESORT

هر نفر در اطاق دوتخته   6.359.000 تومان 

سینگل  7.821.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.158.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال  5.426.000 تومان 


قیمت تور تایلند – ساموئی 7 شب اقامت هتل 5 ستاره PATONG BAYHILL

هر نفر در اطاق دوتخته 6.392.000 تومان 

سینگل  7.888.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.192.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.445.000 تومان 


قیمت تور تایلند – ساموئی 7 شب اقامت هتل 5 ستاره  SWISSOTEL PATONG

هر نفر در اطاق دوتخته 6.558.000 تومان 

سینگل  8.220.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.358.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.527.000 تومان


قیمت تور تایلند – ساموئی 7 شب اقامت هتل 5 ستاره WYNDHAM GRAND

هر نفر در اطاق دوتخته   6.624.000 تومان 

سینگل  8.353.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.424.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.560.000 تومان 


قیمت تور تایلند – ساموئی 7 شب اقامت هتل 5 ستارهCREST RESORT & POOL VILLAS

هر نفر در اطاق دوتخته 6.658.000 تومان 

سینگل  8.419.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.458.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.577.000 تومان 


قیمت تور تایلند – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره NOVOTEL VINTAGE

هر نفر در اطاق دوتخته   6.690.000 تومان 

سینگل  8.486.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.490.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.593.000 تومان 


قیمت تور تایلند – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره PHUKET GRACELAND

هر نفر در اطاق دوتخته   6.690.000 تومان 

سینگل  9.085.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.790.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.745.000 تومان 


قیمت تور تایلند – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره GRAND MERCURE

هر نفر در اطاق دوتخته  7.190.000 تومان 

سینگل  9.484.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 6.990.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 5.845.000 تومان 


تورپوکت – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره ANGSANA LAGUNA

هر نفر در اطاق دوتخته   7.722.000 تومان 

سینگل  10.548.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 7.522.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.109.000 تومان 


تورپوکت – ساموئی 7 شب اقامت هتل 5 ستاره GRAND WEST SAND

هر نفر در اطاق دوتخته 7.722.000 تومان 

سینگل  10.550.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 7.522.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.109.000 تومان


تورپوکت – ساموئی 7 شب اقامت هتل 5 ستاره NOVOTEL KATA AVISTA

هر نفر در اطاق دوتخته   7.522.000 تومان 

سینگل  10.149.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 7.322.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.009.000 تومان 


تورپوکت – ساموئی 7 شب اقامت هتل 4 ستاره  تاپ AMARI PHUKET

هر نفر در اطاق دوتخته 7.988.000 تومان 

سینگل  11.080.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 7.790.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.242.000 تومان 


تورپوکت – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره MOVEN PICK RESORT

هر نفر در اطاق دوتخته   8.387.000 تومان 

سینگل  11.080.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 7.790.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.242.000 تومان 


تورپوکت – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره HILTON PHUKET 

هر نفر در اطاق دوتخته 8.054.000 تومان 

سینگل  11.213.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 7.855.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.275.000 تومان 


تور پوکت تایلند – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره CENTARA GRAND BEACH

هر نفر در اطاق دوتخته  8.353.000 تومان 

سینگل  11.812.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 8.153.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.424.000 تومان 


تور پوکت تایلند – 7 شب اقامت هتل 5* UALL ستاره VILLAGE COCONUT ISLAND 

هر نفر در اطاق دوتخته   8.553.000 تومان 

سینگل  12.210.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 8.353.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.524.000 تومان 


تور پوکت تایلند – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره LE MERDIEN 

هر نفر در اطاق دوتخته 9.218.000 تومان 

سینگل  13.540.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 9.020.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.857.000 تومان 


تور پوکت تایلند – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره RENISSANCE 

هر نفر در اطاق دوتخته 9.218.000 تومان 

سینگل  13.540.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 9.017.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 6.857.000 تومان 


تور پوکت تایلند – 7 شب اقامت هتل 5 ستاره CREST RESORT & POOL VILLAS

هر نفر در اطاق دوتخته  11.878.000 تومان 

سینگل  18.860.000 تومان 

کودک 5 تا 12 سال 12.000.000 تومان 

کودک 2 تا 5 سال 8.187.000 تومان 


تایلند

تایلند با نام رسمی پادشاهی تایلند و نام سابق سیام، کشوری در شبه‌جزیره هندوچین واقع در جنوب شرقی آسیاست.

این کشور از شمال با برمه و لائوس، از شرق با لائوس وکامبوج، از جنوب با مالزی و خلیج تایلند، و از غرب با برمه و دریای آندامان همسایه‌ است.

زبان رسمی کشور تایلندی، پایتخت و همچنین پرجمعیت‌ترین شهر آن بانکوک و مذهب حدود ۹۵ درصد مردم بودایی است.

نام تایلند در زبان مردم محلی برگرفته از دو لغت Thi و Land می‌باشد که به معنای سرزمین حوری یا همان تایی است.

تور تایلند - تورپوکت
تور تایلند – تورپوکت

جزیره پوکت 

جزیره پوکت  یکی از افسانه ای ترین مناطق توریستی جهان می باشد.

بسیاری از توریست ها معتقدند این شهر تمام ویژگی های لازم برای یک تعطیلات عالی را دارد.

در اینجا سواحل شنی زیبایی هست که چندین مایل در کناره ی دریا گسترده شده اند و آبی گرم و زلال مملو از جاذبه های زیرآبی دارد که برای غواصی مناسب اند.

تور تایلند پوکت
تور تایلند پوکت

سواحل غربی پوکت مخلوطی از خلیج شنی، برآمدگی های سنگی و پرتگاه های عظیم آهکی به همراه چندین ناحیه ی مهم توریستی می باشد مانند ساحل کامالا، ساحل کارون و ساحل پاتونگ.

کسانی که به دنبال جایی به جز ساحل هستند، می توانند تورهای جنگل های سرسبز گرمسیری، جنگل های گسترده ی نارگیل، شالیزارها، سواری بر روی فیل ها، موج سواری، قایق سواری با قایق های بامبو و حتی بانجی جامپینگ را تجربه کنند.

قیمت تور تایلند

پوکت یا فوکت یکی از استانهای کشور تایلند است. مساحت آن ۵۴۳ کیلومترمربع می‌باشد.

جمعیت این استان در سال ۲۰۱۲بالغ بر ۶۶۵۷۰۰ نفر برآورد شده است.

استان پوکت نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه جنوب تایلند به حساب می‌آید. مرکز این استان شهر پوکت است.

تور پوکت تایلند
تور پوکت تایلند

HOTEL STAR DBL SGL CHD  WB CHD NB
ASHLEE PLAZA 4* BB 5.693.000 6.491.000 5.493.000 5.094.000
ARAYA BEACH RESORT 4* BB 5.892.500 6.890.000 5.692.500 5.193.750
PATONG RESORT 4* BB 5.859.250 6.823.500 5.659.250 5.177.125
BAUOMAN RESIDENCE 4* BB 5.959.000 7.023.000 5.759.000 5.227.000
SUNSET BEACH 4* BB 6.058.750 7.222.500 5.858.750 5.276.875
IBIS PATONG 4* BB 6.092.000 7.289.000 5.892.000 5.293.500
FISHERMAN’S HARBOUR 5* BB 6.092.000 7.289.000 5.892.000 5.293.500
NOVOTEL KAMALA BEACH 4* BB 6.225.000 7.555.000 6.025.000 5.360.000
PHUKET ORCHIR RESORT 4* BB 6.258.250 7.621.500 6.058.250 5.376.625
SHANAYA BEACH RESORT 4* BB 6.358.000 7.821.000 6.158.000 5.426.500
PATONG BAYHILL 5* BB 6.391.250 7.887.500 6.191.200 5.443.125
SWISSOTEL PATONG 5* BB 6.557.500 8.220.000 6.357.500 5.526.250
WYNDHAM GRAND 5* BB 6.624.000 8.353.000 6.424.000 5.559.500
CREST RESORT & POOL VILLAS 5* BB 6.657.250 8.419.000 6.457.250 5.576.125
NOVOTEL VINTAGE 4* BB 6.690.500 8.486.000 6.490.500 5.592.750
PHUKET GRACELAND 4* BB 6.689.750 9.084.500 6.789.750 5.742.375
GRANDE MERCURE 5* BB 7.189.250 9.483.500 6.989.250 5.842.125
ANGSANA LAGUNA 5* BB 7.721.250 10.547.500 7.521.250 6.108.125
GRAND WEST SAND 5* BB 7.721.250 10.547.500 7.521.250 6.108.125
NOVOTEL KATA AVISTA 5* BB 7.521.750 10.148.500 7.321.750 6.008.375
AMARI PHUKET 4* + BB 7.987.250 11.079.500 7.787.250 6.241.125
MOVEN PICK RESORT 5* BB 8.386.250 11.877.500 8.186.250 6.440.625
HILTON PHUKET 5* BB 8.053.750 11.212.500 7.853.750 6.274.375
CENTARA GRAND BEACH 5* BB 8.353.000 11.811.000 8.153.000 6.424.000
VILLAGE COCONUT ISLAND 5* UALL 8.552.500 12.210.000 8.352.500 6.523.750
LE MERDIEN 5*+ BB 9.217.500 13.540.000 9.017.500 6.856.250
RENISSANCE 5* ++ BB 9.217.500 13.540.000 9.017.500 6.856.250
CREST RESORT & POOL VILLAS 5* + BB 11.877.500 18.860.000 12.000.000 8.186.250

در تاریخ های 18مارچ 400.000 تومان ، 21 تا 23 مارچ 600.000 تومان و 24 و 25 مارچ 500.000 تومان به مبلغ پکیج اضافه می گردد

در صورت پر کردن فرم ثبت نام اولیه از تخفیف بهره مند شوید.

تور تایلند (پوکت)
تور تایلند
تور تایلند پوکت
تایلند-نشستن بودا در غروب آفتاب در وات مهاتات
قیمت تور تایلند
تور تایلند
تایلند
تور پوکت
پوکت
تایلند-بانکوک-غذاهای-تایلندی