تور تایلند – بانکوک

 

 رز سفید برگزار کننده -تور تایلند – پاتایا – ساموئی – پوکت – جزیره ی جیمز باند

 

تاریخ حرکت  ویژه دسامبر
مدت اقامت ۷ شب و ۸ روز
موارد تحت پوشش
    پرواز رفت و برگشت ماهان
    ترانسفر فرودگاهی
    اقامت در هتل همراه با صبحانه
    بیمه مسافرتی
    یک گشت شهری همراه با ناهار
    راهنمای فارسی زبان
موارد به عهده مسافر
    مسئولیت کنترل پاسپورت ( پاسپورت به همراه ۷ ماه اعتبار)

تور تایلند
تور تایلند

 

HOTEL GRADE DBL SGL CHD WB CHD NB
H-RESIDENCE ۲.۱۲۰.۰۰۰  ۲.۵۰۰.۰۰۰  ۲.۰۹۰.۰۰۰  ۱.۹۵۰.۰۰۰
GRAND ALPINE ۲.۳۹۰.۰۰۰ ۲.۹۹۰.۰۰۰  ۲.۳۳۰.۰۰۰  ۲.۰۳۰.۰۰۰ 
FFURAMA SILOM ۲.۵۵۰.۰۰۰ ۳.۲۵۰.۰۰۰  ۲.۴۷۰.۰۰۰  ۲.۰۹۰.۰۰۰ 
PRINCE PALACE ۲.۵۹۰.۰۰۰ ۳.۳۳۰.۰۰۰  ۲.۴۹۰.۰۰۰  ۲.۰۹۰.۰۰۰ 
OMNI TOWER ۲.۵۹۰.۰۰۰ ۳.۳۳۰.۰۰۰  ۲.۴۹۰.۰۰۰  ۲.۰۹۰.۰۰۰ 
TWIN TOWERS ۲.۶۹۰.۰۰۰ ۳.۴۴۰.۰۰۰  ۲.۵۵۰.۰۰۰  ۱.۹۰۰.۰۰۰ 
MERCURE MAKKASAN ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۳.۷۷۰.۰۰۰  ۲.۷۵۰.۰۰۰  ۲.۱۹۰.۰۰۰ 
GALLERIA 10 ۲.۸۵۰.۰۰۰ ۳.۶۰۰.۰۰۰  ۲.۷۵۰.۰۰۰  ۲.۱۹۰.۰۰۰ 
AVANI ATRIUM ۲.۸۹۰.۰۰۰ ۳.۸۵۰.۰۰۰  ۲.۷۵۰.۰۰۰  ۲.۲۲۰.۰۰۰ 
CENTURY ۲.۹۹۰.۰۰۰ ۴.۰۹۰.۰۰۰  ۲.۸۹۰.۰۰۰  ۲.۲۹۹.۰۰۰ 
AL MEROZ ۲.۹۹۰.۰۰۰ ۴.۱۹۰.۰۰۰  ۲.۹۹۰.۰۰۰  ۲.۲۵۰.۰۰۰ 
RAMADA PLAZA MENAN RIVERSIDE ۳.۱۹۰.۰۰۰ ۴.۴۵۰.۰۰۰  ۲.۹۹۰.۰۰۰  ۲.۳۵۰.۰۰۰ 
CENTARA WATERGATE ۳.۳۰۰.۰۰۰ ۴.۶۵۰.۰۰۰  ۳.۱۰۰.۰۰۰  ۲.۳۵۰.۰۰۰ 

تور تایلند بانکوک
تور تایلند بانکوک
تور تایلند بانکوک
تور تایلند بانکوک
تور تایلند بانکوک
تور تایلند بانکوک
تور تایلند بانکوک