8 روز
مدت زمان تور
1-2-3-4-5-6-7-8 فروردین, 26 – 27 – 28 – 29 اسفند
تاریخ حرکت

تور ترکیبی آنتالیا و استانبول – تور استانبول و آنتالیا – تور آنتالیا و استانبول

نرخ ویژه تور استانبول و آنتالیا ویژه نوروز 97

3 شب اقامت استانبول و 4 شب آنتالیا

 

تاریخ حرکت  26 اسفند

27 اسفند (100 هزار تومان افزایش قیمت )

28 و 29 اسفند و 1 و2 و3 و 4 و 5 و 6 فروردین ( 500 هزار تومان افزایش قیمت)

7 و 8 فروردین ( 300 هزار تومان افزایش نرخ )

9 فروردین ( 200 هزار تومان افزایش نرخ )

مدت اقامت 3 شب استانبول و 4 شب آنتالیا
موارد تحت پوشش
    پرواز رفت به استانبول و برگشت مستقیم از آنتالیا
    ترانسفر فرودگاهی
    اقامت در هتل ها و پذیرایی طبق برنامه
    بیمه مسافرتی
    راهنمای فارسی زبان
    برنامه های موسیقی

قیمت تور ترکیبی آنتالیا و استانبول – تور استانبول و آنتالیا – تور آنتالیا و استانبول 

3 شب اقامت استانبول هتل 4 ستاره Icon تقسیم همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس  Trance Atlantik خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 3.195.000 تومان

سینگل 4.095.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 2.895.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


3 شب اقامت استانبول هتل 5 ستاره Surmeli همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس  Trance Atlantik خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 3.595.000 تومان

سینگل 4.795.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 3.195.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


3 شب اقامت استانبول هتل 5 ستاره Surmeli همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس  Bellis Deluxe خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 3.995.000 تومان

سینگل 5.195.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 3.295.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


قیمت تور ترکیبی آنتالیا و استانبول – تور استانبول و آنتالیا – تور آنتالیا و استانبول 

3 شب اقامت استانبول هتل 5 ستاره Surmeli همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس  Sueno Beach Side خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 4.295.000 تومان

سینگل 5.295.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 3.695.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


قیمت تور ترکیبی آنتالیا و استانبول – تور استانبول و آنتالیا – تور آنتالیا و استانبول 

3 شب اقامت استانبول هتل 5 ستاره Surmeli همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس  Concorde De Luxe خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 4.395.000 تومان

سینگل 5.695.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 3.795.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


قیمت تور ترکیبی آنتالیا و استانبول – تور استانبول و آنتالیا – تور آنتالیا و استانبول 

3 شب اقامت استانبول هتل 5 ستاره Surmeli همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس Rixos Down town خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 4.595.000 تومان

سینگل 5.995.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 3.995.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


قیمت تور ترکیبی آنتالیا و استانبول – تور استانبول و آنتالیا – تور آنتالیا و استانبول 

3 شب اقامت استانبول هتل 5 ستاره Surmeli همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس Rixos Sungate خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 4.895.000 تومان

سینگل 6.295.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 4.195.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


قیمت تور ترکیبی آنتالیا و استانبول – تور استانبول و آنتالیا – تور آنتالیا و استانبول 

3 شب اقامت استانبول هتل 5 ستاره Surmeli همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس Rixos World land of legend خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 6.395.000 تومان

سینگل 7.995.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 4.495.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


تورهای آنتالیا – تورهای ترکیبی آنتالیا – تورهای آنتالیا استانبول

مشاهده تور آنتالیا نرخ ویژه 27 اسفند 6 شب اقامت

مشاهده تور آنتالیا 6 شب اقامت 

مشاهده تور آنتالیا 10 شب اقامت

مشاهده تور 12 روزه استانبول و آنتالیا

مشاهده تور آنتالیا 5 شب اقامت

مشاهده تور آنتالیا 9  شب اقامت

تور آنتالیا 9 شب اقامت 27 اسفند


 

تور استانبول و آنتالیا
تور استانبول و آنتالیا
تور آنتالیا و استانبول
تور آنتالیا و استانبول
تور آنتالیا و استانبول
تور آنتالیا و استانبول
تور استانبول و آنتالیا
تور استانبول و آنتالیا
تور ترکیبی آنتالیا و استانبول
تور ترکیبی آنتالیا و استانبول

قیمت تور ترکیبی آنتالیا و استانبول – تور استانبول و آنتالیا – تور آنتالیا و استانبول 

3 شب اقامت استانبول هتل 4 ستاره Icon تقسیم همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس  Trance Atlantik خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 3.195.000 تومان

سینگل 4.095.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 2.895.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


3 شب اقامت استانبول هتل 5 ستاره Surmeli همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس  Trance Atlantik خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 3.595.000 تومان

سینگل 4.795.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 3.195.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


3 شب اقامت استانبول هتل 5 ستاره Surmeli همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس  Bellis Deluxe خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 3.995.000 تومان

سینگل 5.195.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 3.295.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


قیمت تور ترکیبی آنتالیا و استانبول – تور استانبول و آنتالیا – تور آنتالیا و استانبول 

3 شب اقامت استانبول هتل 5 ستاره Surmeli همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس  Sueno Beach Side خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 4.295.000 تومان

سینگل 5.295.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 3.695.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


قیمت تور ترکیبی آنتالیا و استانبول – تور استانبول و آنتالیا – تور آنتالیا و استانبول 

3 شب اقامت استانبول هتل 5 ستاره Surmeli همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس  Concorde De Luxe خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 4.395.000 تومان

سینگل 5.695.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 3.795.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


قیمت تور ترکیبی آنتالیا و استانبول – تور استانبول و آنتالیا – تور آنتالیا و استانبول 

3 شب اقامت استانبول هتل 5 ستاره Surmeli همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس Rixos Down town خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 4.595.000 تومان

سینگل 5.995.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 3.995.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


قیمت تور ترکیبی آنتالیا و استانبول – تور استانبول و آنتالیا – تور آنتالیا و استانبول 

3 شب اقامت استانبول هتل 5 ستاره Surmeli همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس Rixos Sungate خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 4.895.000 تومان

سینگل 6.295.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 4.195.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان


قیمت تور ترکیبی آنتالیا و استانبول – تور استانبول و آنتالیا – تور آنتالیا و استانبول 

3 شب اقامت استانبول هتل 5 ستاره Surmeli همراه با صبحانه

4 شب هتل5 ستاره لوکس Rixos World land of legend خدمات Uall

هر نفر در اطاق دو تخته 6.395.000 تومان

سینگل 7.995.000 تومان

کودک 5 تا 12 سال 4.495.000 تومان

کودک 2 تا 5 سال 2.695.000 تومان

در صورت پر کردن فرم ثبت نام اولیه از تخفیف بهره مند شوید.

تور ترکیبی آنتالیا و استانبول
تور ترکیبی قونیه و استانبول
استانبول-فرهنگ-چشم زخم
استانبول-کشتی کروز
قونیه و استانبول
باقلوا - ترکیه
تور آنتالیا
هتل آنتالیا
هتل 5* آنتالیا
هتل بلیس آنتالیا