بایگانی: مقاصد

لیما

لیما

function full_width_init_right() { var ww_container = 1170; var ww = jQuery(window).width(); var right = (ww - ww_container ) / 2; if (ww < 1199) { right = (ww - 970) / 2; } if (ww < 991) { right = (ww - 750) / 2; } if (ww < 767) { right = 0; } [...]
بیشتر بخوانید
پرو

پرو

function full_width_init_right() { var ww_container = 1170; var ww = jQuery(window).width(); var right = (ww - ww_container ) / 2; if (ww < 1199) { right = (ww - 970) / 2; } if (ww < 991) { right = (ww - 750) / 2; } if (ww < 767) { right = 0; } [...]
بیشتر بخوانید
Durban

دوربان

دوربان – راهنمای سفر به دوربان – رز سفید جهان عرضه کننده کلیه خدمات توریستی از قبیل رزرو هتل, تورهای مسافرتی در دوربان افریقای جنوبی

بیشتر بخوانید
ژوهانسبورگ | راهنمای سفر به ژوهانسبورگ - رز سفید جهان

ژوهانسبورگ

ژوهانسبورگ – راهنمای سفر به ژوهانسبورگ – رز سفید جهان عرضه کننده کلیه خدمات توریستی از قبیل رزرو هتل, تورهای مسافرتی در ژوهانسبورگ افریقای جنوبی

بیشتر بخوانید
کیپ تاون - راهنمای سفر به کیپ تاون - رز سفید جهان عرضه کننده کلیه خدمات توریستی از قبیل رزرو هتل, تورهای مسافرتی در کیپ تاون افریقای جنوبی

کیپ تاون

کیپ تاون – راهنمای سفر به کیپ تاون – رز سفید جهان عرضه کننده کلیه خدمات توریستی از قبیل رزرو هتل, تورهای مسافرتی در کیپ تاون افریقای جنوبی

بیشتر بخوانید
لندن - انگلیس

لندن

لندن – رز سفید جهان عرضه کننده کاملترین و بهترین خدمات توریستی در لندن

بیشتر بخوانید

براتیسلاوا

function full_width_init_right() { var ww_container = 1170; var ww = jQuery(window).width(); var right = (ww - ww_container ) / 2; if (ww < 1199) { right = (ww - 970) / 2; } if (ww < 991) { right = (ww - 750) / 2; } if (ww < 767) { right = 0; } [...]
بیشتر بخوانید

اسلواکی

اسلواکی – رز سفید جهان ارائه کننده راهنمای سفر به اسلواکی و عرضه کننده کلیه خدمات توریستی از قبیل رزرو هتل , تورهای مسافرتی در اسلواکی

بیشتر بخوانید

انگلستان

function full_width_init_right() { var ww_container = 1170; var ww = jQuery(window).width(); var right = (ww - ww_container ) / 2; if (ww < 1199) { right = (ww - 970) / 2; } if (ww < 991) { right = (ww - 750) / 2; } if (ww < 767) { right = 0; } [...]
بیشتر بخوانید