تور اروپا – تورهای ترکیبی اروپا – مجری مستقیم تورهای اروپا – تور ترکیبی اروپا

تورهای اروپا رز سفید شامل 3 بخش اصلی میباشد 1- تور اروپا حوزه شنگن 2- تور اروپا بدون نیاز به اخذ ویزای شنگن  3- تورهای ترکیبی اروپا

جهت شرکت در تور اروپا و تورهای ترکیبی اروپا حوزه شنگن حتما بخش راهنمای سفر به اروپا و راهنمای اخذ ویزای شنگن را مطالعه کنید.

تور اروپا و تورهای ترکیبی اروپا حوزه شنگن:

  تورهای سوئیستورهای اتریشتورهای اسپانیا – تورهای مجارستان – تورهای آلمان – تورهای فرانسه – تورهای ایتالیا – تورهای پرتغال – تورهای هلند – تورهای جمهوری چک

تورهای اروپا که نیاز به ویزای شنگن ندارند:

تورهای بلغارستان – تورهای روسیه – تورهای صربستان و مونته نگرو – تور آذربایجان

جهت استفاده از تورهای اروپا و تورهای ترکیبی اروپا حوزه شنگن حداقل 2 ماه زودتر از تاریخ حرکت اقدام به ثبت نام کنید.

در صورتیکه تور اروپا مورد نظر شما در سایت موجود نیست حتما با دفتر و کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

تماس با ما

تورهای اسپانیا

تور بارسلونا نوروز 99 – تور اسپانیا نوروز 99
Barcelona, Spain
4 شب و 7 شب

13.966.000 تومان

تور اسپانیا زمستان 98 – 5 و 8 روزه
Barcelona, Spain
4 شب و 7 شب

11.750.000 تومان

تور بارسلونا پاریس رم نوروز 99 – 11 روزه
Barcelona, Spain
10 شب و 11 روز

37.300.000 تومان

تور بارسلونا پاریس – زمستان 98
Barcelona, Spain
8 شب و 9 روز

17.490.000 تومان

تور بارسلونا پاریس نوروز 99 – 9 روزه
Barcelona, Spain
8 شب و 9روز

28.300.000 تومان

تور بارسلونا رم نوروز 99 – 9 روزه
Barcelona, Spain
8 شب و 9 روز

26.800.000 تومان

تور بارسلونا زمستان 98 – 8 روزه
Barcelona, Spain
7 شب و 8 روز

9.610.000 تومان

تور بارسلونا آمستردام نوروز 99 – 8 روزه
Barcelona, Spain
7 شب و 8 روز

29.800.000 تومان

تورهای سوئیس

تور مجارستان سوئیس فرانسه نوروز 99 – 10 روزه
Budapest, Hungary
9 شب و 10 روز

36.850.000 تومان

تور سوئیس فرانسه نوروز 99
Lugano, Switzerland
6 شب و7 روز

0 تومان

تور سوئیس ایتالیا نوروز 99 – 7 روزه
Lugano, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور لوگانو نوروز 99 – 5 روزه
Lugano, Switzerland
4 شب و 5 روز

18.340.000 تومان

تور سوئیس هلند – نوروز 99
Lugano, Switzerland
5 شب و 6 روز

0 تومان

تور سوئیس – تور لوزان زوریخ – زمستان 98
Lausanne, Switzerland
5 شب و 6 روز

0 تومان

تور سوئیس پرتغال نوروز 99 – 7 روزه
Lausanne, Switzerland
6 شب و 7 روز

27.340.000 تومان

تور سوئیس هلند – زمستان 98
Zürich, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور سوئیس فرانسه هلند نوروز 99
Lausanne, Switzerland
8 شب و 9 روز

0 تومان

تور سوئیس فرانسه زمستان 98
Zürich, Switzerland
6 شب و7 روز

0 تومان

تور سوئیس فرانسه – نوروز 99
Lausanne, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور سوئیس فرانسه اتریش نوروز 99
Lausanne, Switzerland
8 شب و 9 روز

35.080.000 تومان

تور سوئیس جمهوری چک نوروز 99 – 7 روزه
Zürich, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور سوئیس زمستان 98 – 5 روزه
Lausanne, Switzerland
4 شب و 5 روز

0 تومان

تور سوئیس ایتالیا نوروز 99 – 7 روزه
Lugano, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور سوئیس ایتالیا – نوروز 99
Lausanne, Switzerland
6 شب و 7 روز

31.440.000 تومان

تور سوئیس اتریش مجارستان نوروز 99
Zürich, Switzerland
9 شب و 10 روز

30.290.000 تومان

تور سوئیس آلمان اتریش نوروز 99
Zürich, Switzerland
8 شب و 9 روز

34.800.000 تومان

تور سوئیس آلمان نوروز 99
Zürich, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور سوئیس نوروز 99 – 6 روزه
Zürich, Switzerland
5 شب و 6 روز

0 تومان

تور دور سوئیس نوروز 99 – 7 روزه
Lausanne, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور اسکی سوئیس زمستان 98 – 6 روزه
Lausanne, Switzerland
5 شب و 6 روز

0 تومان

تورهای اتریش

تور سوئیس فرانسه اتریش نوروز 99
Lausanne, Switzerland
8 شب و 9 روز

35.080.000 تومان

تور سوئیس اتریش مجارستان نوروز 99
Zürich, Switzerland
9 شب و 10 روز

30.290.000 تومان

تور سوئیس آلمان اتریش نوروز 99
Zürich, Switzerland
8 شب و 9 روز

34.800.000 تومان

تور اتریش زمستان 98 – 5 روزه
Vienna, Austria
4 شب و 5 روز

13.750.000 تومان

تور اتریش نوروز 99 – 5 روزه
Vienna, Austria
4 شب و 5 روز

22.200.000 تومان

تورهای فرانسه

تور فرانسه هلند نوروز 99 – 7 روزه
Paris, France
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور مجارستان سوئیس فرانسه نوروز 99 – 10 روزه
Budapest, Hungary
9 شب و 10 روز

36.850.000 تومان

تور سوئیس فرانسه نوروز 99
Lugano, Switzerland
6 شب و7 روز

0 تومان

تور فرانسه هلند – پاییز 98 – 8 روزه
Paris, France
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور فرانسه نوروز 99 – 7 روزه
Paris, France
6 شب و 7 روز

15.345.000 تومان

تور فرانسه نوروز 99 – 5 روزه
Paris, France
4 شب و 5 روز

23.400.000 تومان

تور سوئیس فرانسه هلند نوروز 99
Lausanne, Switzerland
8 شب و 9 روز

0 تومان

تور سوئیس فرانسه زمستان 98
Zürich, Switzerland
6 شب و7 روز

0 تومان

تور سوئیس فرانسه – نوروز 99
Lausanne, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور سوئیس فرانسه اتریش نوروز 99
Lausanne, Switzerland
8 شب و 9 روز

35.080.000 تومان

تور مجارستان و فرانسه زمستان 98
Budapest, Hungary
6 شب و7 روز

0 تومان

تور مجارستان ایتالیا فرانسه پاییز 98
Budapest, Hungary
9 شب و 10 روز

0 تومان

تور بارسلونا پاریس رم نوروز 99 – 11 روزه
Barcelona, Spain
10 شب و 11 روز

37.300.000 تومان

تور بارسلونا پاریس – زمستان 98
Barcelona, Spain
8 شب و 9 روز

17.490.000 تومان

تور بارسلونا پاریس نوروز 99 – 9 روزه
Barcelona, Spain
8 شب و 9روز

28.300.000 تومان

تورهای پرتغال

تور سوئیس پرتغال نوروز 99 – 7 روزه
Lausanne, Switzerland
6 شب و 7 روز

27.340.000 تومان

تورهای هلند

تور فرانسه هلند نوروز 99 – 7 روزه
Paris, France
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور سوئیس هلند – نوروز 99
Lugano, Switzerland
5 شب و 6 روز

0 تومان

تور فرانسه هلند – پاییز 98 – 8 روزه
Paris, France
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور سوئیس هلند – زمستان 98
Zürich, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور سوئیس فرانسه هلند نوروز 99
Lausanne, Switzerland
8 شب و 9 روز

0 تومان

تور بارسلونا آمستردام نوروز 99 – 8 روزه
Barcelona, Spain
7 شب و 8 روز

29.800.000 تومان

تورهای ایتالیا

تور سوئیس ایتالیا نوروز 99 – 7 روزه
Lugano, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور سوئیس ایتالیا نوروز 99 – 7 روزه
Lugano, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور سوئیس ایتالیا – نوروز 99
Lausanne, Switzerland
6 شب و 7 روز

31.440.000 تومان

تور مجارستان ایتالیا فرانسه پاییز 98
Budapest, Hungary
9 شب و 10 روز

0 تومان

تور بارسلونا پاریس رم نوروز 99 – 11 روزه
Barcelona, Spain
10 شب و 11 روز

37.300.000 تومان

تور بارسلونا رم نوروز 99 – 9 روزه
Barcelona, Spain
8 شب و 9 روز

26.800.000 تومان

تور ایتالیا پاییز 98 – 9 روزه
Milan, Italy
8 شب و 9 روز

0 تومان

تور ایتالیا نوروز 99 – 5 روزه
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
4 شب و 5 روز

23.100.000 تومان

تور ایتالیا زمستان 98 – 4 روزه
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
3 شب و 4 روز

16.350.000 تومان

تورهای آلمان

تور مجارستان جمهوری چک آلمان نوروز 99 – 10 روزه
Budapest, Hungary
9 شب و 10 روز

34.165.000 تومان

تور سوئیس آلمان اتریش نوروز 99
Zürich, Switzerland
8 شب و 9 روز

34.800.000 تومان

تور سوئیس آلمان نوروز 99
Zürich, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تورهای مجارستان

تور مجارستان یونان نوروز 99 – 7 روزه
Budapest, Hungary
6 شب و 7 روز

24.740.000 تومان

تور مجارستان جمهوری چک آلمان نوروز 99 – 10 روزه
Budapest, Hungary
9 شب و 10 روز

34.165.000 تومان

تور مجارستان سوئیس فرانسه نوروز 99 – 10 روزه
Budapest, Hungary
9 شب و 10 روز

36.850.000 تومان

تور سوئیس ایتالیا نوروز 99 – 7 روزه
Lugano, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور سوئیس ایتالیا نوروز 99 – 7 روزه
Lugano, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تور سوئیس ایتالیا – نوروز 99
Lausanne, Switzerland
6 شب و 7 روز

31.440.000 تومان

تور سوئیس اتریش مجارستان نوروز 99
Zürich, Switzerland
9 شب و 10 روز

30.290.000 تومان

تور مجارستان و فرانسه زمستان 98
Budapest, Hungary
6 شب و7 روز

0 تومان

تور مجارستان ایتالیا فرانسه پاییز 98
Budapest, Hungary
9 شب و 10 روز

0 تومان

تور بارسلونا پاریس رم نوروز 99 – 11 روزه
Barcelona, Spain
10 شب و 11 روز

37.300.000 تومان

تور بارسلونا رم نوروز 99 – 9 روزه
Barcelona, Spain
8 شب و 9 روز

26.800.000 تومان

تور ایتالیا پاییز 98 – 9 روزه
Milan, Italy
8 شب و 9 روز

0 تومان

تور ایتالیا نوروز 99 – 5 روزه
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
4 شب و 5 روز

23.100.000 تومان

تور ایتالیا زمستان 98 – 4 روزه
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
3 شب و 4 روز

16.350.000 تومان

تورهای اکراین

تور اوکراین کیف – نوروز 99
Ukraine
6 شب و 7 روز

8.800.000 تومان

تور اوکراین تابستان 98 – 7 روزه
Ukraine
6 شب و 7 روز

0 تومان

تورهای چک

تور مجارستان جمهوری چک آلمان نوروز 99 – 10 روزه
Budapest, Hungary
9 شب و 10 روز

34.165.000 تومان

تور سوئیس جمهوری چک نوروز 99 – 7 روزه
Zürich, Switzerland
6 شب و 7 روز

0 تومان

تورهای روسیه

تورهای صربستان - تورهای مونته نگرو

تورهای بلغارستان

تورهای بلاروس