جهت ارتباط با رز سفید جهان، پیشنهادات و انتقادات می‌توانید از طریق پر کردن فرم یا حضور در محل آژانس اقدام فرمایید.