دسته: دسته‌بندی نشده

جدول کلی امتیازات سوال یک تا پانزده مسابقه «30 چالش تا قونیه»

مسابقه 30 چالش تا قونیه جدول کلی امتیازات سوال یک تا پانزده مسابقه 30 چالش تا قونیه   آیدی امتیاز کل zs.tagiii 1443 rezajh 1389 vidaaa.br 1307 mahsa.ghzz 1188 goli.golkhah 1181 arezou.sb 1121 marjan_gh_1985 1119 schiima__93 1090 sahar.kariimii 1068 ___.saaheel.___ 1006 eliiismile 988 hedieh_86 981 alireza.fatemi.md 972 naghmeh.s1126 967 wiki_turkey 949 sepideh_nikkhah 948 shahidehsj 931 [...]
بیشتر بخوانید

سوال پانزدهم

سوال پانزدهم مسابقه 30 چالش تا قونیه: کدامیک از شهرهای کره جنوبی را برای 4 شب اقامت در نوروز 98 انتخاب می‌کنید؟ جدول امتیازات سوال پانزدهم 30 چالش تا قونیه   آیدی تاریخ قرار دادن کامنت ساعت قرار دادن کامنت امتیاز shahidehsj 03/11/2019 13:43:14 100 vidaaa.br 03/11/2019 13:43:23 99 mom_parham 03/11/2019 13:43:29 98 mostafa_goli23 03/11/2019 [...]
بیشتر بخوانید

سوال دوازدهم

سوال دوازدهم مسابقه 30 چالش تا قونیه: برای بهترین دوستتان از سوئیس چه چیزی سوغات می‌آورید؟ جدول امتیازات سوال دوازدهم 30 چالش تا قونیه   آیدی تاریخ قرار دادن کامنت ساعت قرار دادن کامنت امتیاز schiima__93 03/08/2019 20:39:04 100 mahshid.njf 03/08/2019 20:39:23 99 vidaaa.br 03/08/2019 20:39:30 98 hedieh_86 03/08/2019 20:39:41 97 arezou.sb 03/08/2019 20:39:45 96 [...]
بیشتر بخوانید

سوال چهاردهم

سوال چهاردهم مسابقه 30 چالش تا قونیه: برای بهترین دوستتان از ترکیه چه چیزی سوغات می‌آورید؟ جدول امتیازات سوال چهاردهم 30 چالش تا قونیه   آیدی تاریخ قرار دادن کامنت ساعت قرار دادن کامنت امتیاز zs.tagiii 03/10/2019 17:02:40 100 daryaa.v.f 03/10/2019 17:02:47 99 rezajh 03/10/2019 17:02:56 98 shahidehsj 03/10/2019 17:02:58 97 je_suis_colmase 03/10/2019 17:02:59 96 [...]
بیشتر بخوانید

سوال سیزدهم

سوال سیزدهم مسابقه 30 چالش تا قونیه: ترجیح می‌دهید نوروز امسال کجا قایق سواری کنید؟ جدول امتیازات سوال سیزدهم 30 چالش تا قونیه   آیدی تاریخ قرار دادن کامنت ساعت قرار دادن کامنت امتیاز rezajh 03/09/2019 15:05:25 100 je_suis_colmase 03/09/2019 15:05:30 99 zs.tagiii 03/09/2019 15:05:40 98 vidaaa.br 03/09/2019 15:05:47 97 shahidehsj 03/09/2019 15:05:50 96 saharmirghazanfar [...]
بیشتر بخوانید

سوال یازدهم

سوال یازدهم مسابقه 30 چالش تا قونیه: کدام یک از شهرهای ژاپن را برای 3 شب اقامت در نوروز 98 انتخاب می‌کنید؟ جدول امتیازات سوال یازدهم 30 چالش تا قونیه   آیدی تاریخ قرار دادن کامنت ساعت قرار دادن کامنت امتیاز rezajh 03/07/2019 13:59:39 100 zs.tagiii 03/07/2019 13:59:40 99 heliya_yavari 03/07/2019 13:59:55 98 vidaaa.br 03/07/2019 [...]
بیشتر بخوانید

جدول کلی امتیازات سوال یک تا ده مسابقه «30 چالش تا قونیه»

مسابقه 30 چالش تا قونیه جدول کلی امتیازات سوال یک تا دهم مسابقه 30 چالش تا قونیه   آیدی امتیاز کل zs.tagiii 958 rezajh 902 goli.golkhah 821 vidaaa.br 821 marjan_gh_1985 802 mahsa.ghzz 774 schiima__93 753 sahar.kariimii 741 naghmeh.s1126 691 ma.hshid9024 686 arezou.sb 685 farnaz1332 679 wiki_turkey 672 alireza.fatemi.md 654 eliiismile 652 ___.saaheel.___ 648 saraabouhamze 634 [...]
بیشتر بخوانید

سوال دهم

سوال دهم مسابقه 30 چالش تا قونیه: کدام یک از شهرهای آرژانتین را برای 3 شب اقامت در نوروز 98 انتخاب می‌کنید؟ جدول امتیازات سوال دهم 30 چالش تا قونیه   آیدی تاریخ قرار دادن کامنت ساعت قرار دادن کامنت امتیاز rezajh 03/06/2019 03:56:43 100 zs.tagiii 03/06/2019 03:57:48 99 masoume_mzd 03/06/2019 03:58:00 98 azadehmousaviani 03/06/2019 [...]
بیشتر بخوانید

سوال نهم

سوال نهم مسابقه 30 چالش تا قونیه: ترجیح می‌دهید از کدام یک از جاذبه‌های دیدنی اسپانیا در نوروز 98 دیدن کنید؟ جدول امتیازات سوال نهم 30 چالش تا قونیه   آیدی تاریخ قرار دادن کامنت ساعت قرار دادن کامنت امتیاز zs.tagiii 03/05/2019 07:20:00 100 azadehmousaviani 03/05/2019 07:20:18 99 vidaaa.br 03/05/2019 07:20:21 98 arezou.sb 03/05/2019 07:20:39 [...]
بیشتر بخوانید

سوال هشتم

سوال هشتم مسابقه 30 چالش تا قونیه: ترجیح می‌دهید از کدام یک از جاذبه‌های دیدنی پاریس در نوروز 98 دیدن کنید؟ جدول امتیازات سوال هشتم 30 چالش تا قونیه   آیدی تاریخ قرار دادن کامنت ساعت قرار دادن کامنت امتیاز alirezahshshshs 03/04/2019 12:01:14 100 zs.tagiii 03/04/2019 12:01:17 99 vidaaa.br 03/04/2019 12:01:21 98 schiima__93 03/04/2019 12:01:24 [...]
بیشتر بخوانید