روز: اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

سوال ششم

سوال ششم مسابقه 30 چالش تا قونیه: کدام یک از شهرهای آفریقای جنوبی را برای یک سفر 4 روزه در نوروز 98 انتخاب می‌کنید؟ جدول امتیازات سوال ششم 30 چالش تا قونیه   آیدی تاریخ قرار دادن کامنت ساعت قرار دادن کامنت امتیاز zs.tagiii 3/2/2019 12:37:14 100 alirezahshshshs 3/2/2019 12:37:18 99 schiima__93 3/2/2019 12:37:20 98 [...]
بیشتر بخوانید

سوال چهارم

سوال چهارم مسابقه 30 چالش تا قونیه: کدام یک از شهرهای سوئیس را برای یک سفر 4 روزه در نوروز 98 انتخاب می‌کنید؟ جدول امتیازات سوال چهارم 30 چالش تا قونیه   آیدی تاریخ قراردادن کامنت زمان قرار دادن کامنت امتیاز zs.tagiii 02/28/2019 17:30:36 100 rezajh 02/28/2019 17:30:42 99 goli.golkhah 02/28/2019 17:30:48 98 hedieh_86 02/28/2019 [...]
بیشتر بخوانید

سوال سوم

سوال سوم مسابقه 30 چالش تا قونیه: کدام یک از شهرهای مجارستان را برای یک سفر 4 روزه در نوروز 98 انتخاب می‌کنید؟ جدول امتیازات سوال سوم 30 چالش تا قونیه   آیدی تاریخ قراردادن کامنت ساعت قراردادن کامنت امتیاز navid_ahm75 02/27/2019 18:07:45 100 rezajh 02/27/2019 18:07:48 99 nasim_shin 02/27/2019 18:08:07 98 goli.golkhah 02/27/2019 18:08:18 [...]
بیشتر بخوانید

سوال دوم

سوال دوم مسابقه 30 چالش تا قونیه: اگر قرار باشد یک هفته به اروپا سفر کنید، کدام کشور را برای تفریح و گردش انتخاب می‌کنید؟ جدول امتیازات سوال دوم 30 چالش تا قونیه   آیدی ساعت قراردادن کامنت تاریخ قراردادن کامنت امتیاز nazgol.mzj 02/26/2019 14:43:15 100 vidaaa.br 02/26/2019 14:43:32 99 parissabahrami 02/26/2019 14:45:15 98 wiki_turkey [...]
بیشتر بخوانید

سوال اول

سوال اول مسابقه 30 چالش تا قونیه: برای سفر به ترکیه در نوروز 98 کدام شهر را انتخاب میکنید؟ جدول امتیازات سوال اول 30 چالش تا قونیه   آیدی تاریخ قرار دادن کامنت ساعت قرار دادن کامنت امتیاز mahsa.ghzz 02/25/2019 14:58:55 100 shahidehsj 02/25/2019 15:19:16 99 mostafa_goli23 02/25/2019 15:19:28 98 saraabouhamze 02/25/2019 15:19:39 97 a____talebi [...]
بیشتر بخوانید