سوال دوم

سوال دوم

سوال دوم مسابقه 30 چالش تا قونیه:

اگر قرار باشد یک هفته به اروپا سفر کنید، کدام کشور را برای تفریح و گردش انتخاب می‌کنید؟

جدول امتیازات سوال دوم 30 چالش تا قونیه

 

آیدی ساعت قراردادن کامنت تاریخ قراردادن کامنت امتیاز
nazgol.mzj 02/26/2019 14:43:15 100
vidaaa.br 02/26/2019 14:43:32 99
parissabahrami 02/26/2019 14:45:15 98
wiki_turkey 02/26/2019 14:47:05 97
mahsa.ghzz 02/26/2019 14:50:51 96
25ordi 02/26/2019 14:53:33 95
stone_nafas 02/26/2019 14:54:33 94
aysa._.mahsa 02/26/2019 14:55:35 93
niloo7495 02/26/2019 14:56:13 92
samiradvd 02/26/2019 14:56:56 91
zs.tagiii 02/26/2019 14:59:41 90
nasim_shin 02/26/2019 14:59:50 89
simasimm 02/26/2019 15:00:28 88
mostafa_goli23 02/26/2019 15:00:40 87
rezajh 02/26/2019 15:00:50 86
sahar.kariimii 02/26/2019 15:02:16 85
shimasohrabi 02/26/2019 15:02:55 84
hosein_amini_rad 02/26/2019 15:03:19 83
hesam_masjedi 02/26/2019 15:03:39 82
schiima__93 02/26/2019 15:03:50 81
leila_1610 02/26/2019 15:04:01 80
hesam_mhmdi.927 02/26/2019 15:04:16 79
marjan_gh_1985 02/26/2019 15:07:02 78
hedieh_86 02/26/2019 15:07:06 77
maryam_m.babaky 02/26/2019 15:07:45 76
naghmeh.s1126 02/26/2019 15:09:12 75
tfarneshan 02/26/2019 15:09:58 74
mojgan_il 02/26/2019 15:10:10 73
shahidehsj 02/26/2019 15:13:15 72
goli.golkhah 02/26/2019 15:13:42 71
hm.1768 02/26/2019 15:14:57 70
m.khandan82 02/26/2019 15:15:03 69
bita._1380 02/26/2019 15:30:15 68
masome6831 02/26/2019 15:32:22 67
farnaz1332 02/26/2019 15:51:30 66
eliiismile 02/26/2019 15:52:53 65
saraabouhamze 02/26/2019 15:57:04 64
farnoushbondar 02/26/2019 16:00:18 63
mahshidvaghary 02/26/2019 16:01:41 62
behnazbdz 02/26/2019 16:02:07 61
farzane.yadd 02/26/2019 16:04:20 60
ninousha.as 02/26/2019 16:09:29 59
f.m7038 02/26/2019 16:13:44 58
masoume_mzd 02/26/2019 16:57:34 57
ma.hshid9024 02/26/2019 17:18:20 56
nkmahshad 02/26/2019 17:23:37 55
mehrdadkhb90 02/26/2019 17:28:41 54
dream_felicity_iran 02/26/2019 17:29:40 53
malah4t 02/26/2019 17:45:12 52
samayounesi30 02/26/2019 18:10:19 51
golimosi_23 02/26/2019 18:16:09 50
ziba.alikhani2010 02/26/2019 19:09:31 49
raminmollaei18 02/26/2019 19:35:53 48
erimla 02/26/2019 20:12:11 47
marjan_oghbaee 02/26/2019 21:04:22 46
mozhgan_oghbaee 02/26/2019 21:30:52 45
maryam_seifi45 02/26/2019 23:42:46 44
yasaman_vafaee 02/27/2019 01:51:37 43
behnaz_g.m 02/27/2019 02:00:06 42
soheil.s.barati 02/27/2019 06:32:23 41
shirinzarinn 02/27/2019 06:50:05 40
shn6270 02/27/2019 10:31:16 39
s.a.m.a.n.e.h_r.a.z.a.v.i 02/27/2019 13:39:05 38
___.saaheel.___ 02/27/2019 13:39:56 37
sepideh_nikkhah 02/27/2019 15:04:48 36
mohammadalighassemnezhadjavid 02/27/2019 16:04:36 35
parisaamiri27 02/27/2019 17:21:47 34
mina1775 02/27/2019 17:27:25 33
aytakmhb 02/27/2019 17:48:15 32
alireza.fatemi.md 02/27/2019 18:33:34 31
mahshid.njf 02/28/2019 05:54:09 30
beinghuman_s.sh 02/28/2019 06:36:54 29
arezou.sb 02/28/2019 13:04:49 28
marifgsoo 02/28/2019 14:49:27 27
saharmirghazanfar 02/28/2019 19:48:45 26
mehrsenfi 02/28/2019 21:41:27 25
azadehmousaviani 02/28/2019 23:17:56 24
mom_parham 03/01/2019 07:25:44 23
masisisisolbi 03/01/2019 11:16:23 22
hmroosta 03/01/2019 16:28:27 21
sor_hey7 03/01/2019 22:34:25 20
nooshinmortezazadeh 03/02/2019 14:55:30 19

 

 

 

 

 

ارسال نظرات

کسی باشم که برای اولین بار نظر بدهد “سوال دوم”